Kod Sijil /Diploma

 

Calon diminta menyemak kod program/kursus sebagai rujukan semasa membuat permohonan.

 

 

Institut

Kod

Jenis Diploma dan Sijil

 

 

 

UM

A01

Diploma Bahasa Inggeris

 

 

 

 

 

 

USM

B01

Diploma Teknologi Makmal

 

B02

Diploma Teknologi Makmal Perubatan

 

B03

Diploma Kejururawatan

 

B04

Sijil Seni Kreatif

 

B05

Diploma Bahasa Inggeris

 

 

 

 

 

 

UKM

C01

Sijil Komunikasi

 

C02

Diploma Pengajian Strategi dan Keselamatan

 

C03

Diploma Psikologi (Kaunseling)

 

C04

Diploma Kejururawatan

 

C05

Diploma Lanjutan Kebidanan

 

C06

Diploma Teknologi Makmal Perubatan

 

C07

Diploma Bahasa Inggeris

 

 

 

 

 

 

UPM

D01

Diploma Perniagaan Tani

 

D02

Diploma Sains dengan Pendidikan

 

D03

Diploma Pertanian

 

D04

Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan

 

D05

Diploma Pembangunan Manusia

 

D06

Diploma Perikanan

 

D07

Diploma Perhutanan

 

D08

Diploma Kejuruteraan Pertanian

 

D09

Diploma Sains Komputer

 

D10

Diploma Sains

 

D11

Diploma Kejuruteraan

 

D12

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

D13

Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan

 

D14

Diploma Teknologi Rumah tangga

 

D15

Diploma Kejuruteraan (Kecemasan dan Keselamatan)

 

D16

Diploma Pengurusan Perladangan Makanan

 

D17

Diploma Kejurulatihan Sukan

 

D18

Diploma Bahasa Inggeris

 

D19

Diploma Pengajian Perniagaan

 

 

 

 

 

 

UTM

F01

Diploma Kejuruteraan Awam

 

F02

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 

F03

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)

 

F04

Diploma Kejuruteraan Elektronik

 

F05

Diploma Pengurusan Teknologi (Pengangkutan Pertahanan Maritim)

 

 

Kerjasama UTM-TLDM

 

F06

Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah

 

F07

Diploma Seni bina

 

F08

Diploma Ukur Bahan

 

F09

Diploma Penilaian

 

F10

Diploma Ukur Tanah

 

F11

Diploma Kawalan Trafik Udara

 

F12

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 

F13

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)

 

F14

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Marin)

 

F15

Diploma Sains Komputer

 

F16

Diploma Kejuruteraan Kimia

 

F17

Diploma Kejuruteraan Petroleum

 

F18

Diploma Pengurusan Teknologi

 

F19

Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)

 

F20

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)

 

F21

Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)

 

F22

Diploma Sains Komputer (Multimedia)

 

F23

Diploma Teknologi Elektrik Kuasa

 

F24

Diploma Teknologi Elektronik Industri

 

F25

Diploma Teknologi Binaan Bangunan

 

F26

Diploma Teknologi Seni bina

 

F27

Diploma Teknologi Mekanikal Lukisan Reka bentuk

 

F28

Diploma Teknologi Mekanikal Automotif

 

F29

Diploma Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)

 

F30

Diploma Sains serta Pendidikan (Pra Sekolah)

 

F31

Diploma Sains serta Pendidikan (TESL)

 

F32

Diploma Teknologi Alatan dan Acuan Mekanikal

 

F33

Diploma Teknologi Mekanikal Penyejukan dan Penyamanan Udara

 

F34

Diploma Teknologi Marin (Elektronik)

 

F35

Diploma Teknologi Mekanikal Gas

 

F36

Diploma Teknologi Mekanikal Pembuatan

 

F37

Diploma Seni Landskap

 

 

 

 

 

 

UiTM

G01

Diploma Perakaunan

 

G03

Diploma Sains

 

G04

Diploma Teknologi Tekstil

 

G05

Diploma  Teknologi Perkayuan

 

G06

Diploma Teknologi Makanan

 

G07

Diploma Kimia Perindustrian

 

G08

Diploma Mikrobiologi

 

G10

Diploma Pengurusan Ladang

 

G11

Diploma Farmasi

 

G12

Diploma Pemulihan Cara kerja

 

G13

Diploma Pemulihan Anggota

 

G14

Diploma Kesihatan Persekitaran

 

G15

Diploma Pengimejan Perubatan

 

G16

Diploma Teknologi Makmal Perubatan

 

G17

Diploma Kejururawatan

 

G18

Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)

 

G19

Diploma Analisis Pelaburan

 

G20

Diploma Pengurusan Bank

 

G21

Diploma Pengajian Perniagaan

 

G22

Diploma Sains Aktuari

 

G23

Diploma Statistik

 

G24

Diploma Sains Komputer

 

G25

Diploma Pentadbiran Awam

 

G26

Diploma Kejuruteraan Awam (Kaji ukur Kejuruteraan)

 

G27

Diploma Kejuruteraan Awam ( Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan

 

G28

Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan)

 

G29

Diploma Kejuruteraan Awam

 

G30

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan)

 

G31

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 

G32

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)

 

G33

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

 

G34

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan)

 

G35

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 

G36

Diploma Bangunan

 

G37

Diploma Pengurusan Hartanah

 

G38

Diploma Ukur Bahan

 

G39

Diploma Seni Bina

 

G40

Diploma Seni Bina Landskap

 

G41

Diploma Ukur Bangunan

 

G42

Diploma Reka Bentuk Dalaman

 

G43

Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah

 

G44

Diploma Sains  Geomatik

 

G45

Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam )

 

G46

Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi )

 

G47

Diploma Pengurusan Hotel

 

G48

Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan

 

G49

Diploma Pengurusan Pelancongan

 

G50

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeroangkasa)

 

G51

Diploma Kejuruteraan Kimia

 

G52

Diploma Pengurusan Maklumat

 

G53

Diploma Komunikasi dan Media

 

G54

Diploma Sains Kuantitatif

 

G55

Diploma Teknologi Polimer

 

G56

Diploma Seni Kulinari

 

G57

Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)

 

G58

Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat

 

G59

Diploma Seni Persembahan (Seni Layar)

 

G60

Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar)

 

G61

Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon)

 

G62

Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni)

 

G63

Diploma Seni Muzik

 

G64

Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi

 

G65

Diploma Seni Lukis dan Seni Reka

 

G66

Diploma Pengurusan Kesenggangan

 

G67

Diploma Pengajian Sukan

 

G68

Diploma Kesihatan dan Kecergasan

 

G69

Diploma Perakaunan Sistem Maklumat

 

G70

Diploma Reka Bentuk dan Teknologi Kasut

 

G71

Diploma Teknologi Percetakan

 

G72

Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif

 

G73

Diploma Kaunseling

 

G74

Diploma Hiasan Dalaman

 

G76

Diploma Seni Landskap

 

G77

Diploma Sains Ukur dan Geoinfomatik

 

G78

Diploma Saisn Sukan

 

G79

Diploma Pelancongan

 

G80

Diploma Pemasaran

 

 

 

 

 

 

KUSTEM

H01

Diploma Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politeknik

SAK

Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya dan Kaji Air)

di Bawah

SLR

Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuh raya)

Kementerian

SAP

Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)

Pengajian Tinggi

SKA

Sijil Kejuruteraan Awam

 

SPB

Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

 

SBK

Sijil Teknologi Berasaskan Kayu

 

SPW

Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah

 

SSB

Sijil Seni Bina

 

SUB

Sijil Ukur Bahan

 

SUT

Sijil Ukur Tanah

 

SET

Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)

 

SEI

Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum)

 

SIT

Sijil Teknologi Maklumat

 

SEK

Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 

SJK

Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

 

STK

Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 

SEP

Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)

 

SEU

Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)

 

SKE

Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

 

SKM

Sijil Kejuruteraan Mekanikal

 

SJL

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

 

STP

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

 

SMP

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)

 

SMK

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

 

SMT

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)

 

SMB

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

 

SAD

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

 

SPU

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyaman Udara dan Penyejukbekuan)

 

SPT

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)

 

SJP

Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)

 

SPE

Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses

 

SRG

Sijil Reka Bentuk Grafik

 

SRI

Sijil Reka Bentuk Industri

 

STM

Sijil Teknologi Makanan

 

SMD

Sijil Pemprosesan Data

 

SPP

Sijil Pengajian Perniagaan

 

SPK

Sijil Penyimpanan Kira

 

SHK

Sijil Pengurusan Hotel dan Katering

 

SUP

Sijil Pengurusan Pelancongan

 

SFP

Sijil Rekaan Fesyen dan Pakaian

 

 

 

 

DKA

Diploma Kejuruteraan Awam

 

DPB

Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

 

DBK

Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

 

DSB

Diploma Seni Bina

 

DUB

Diploma Ukur Bahan

 

DUT

Diploma Ukur Tanah

 

DEK

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa dan Kawalan)

 

DET

Diploma Kejuruteraan Elektrik

 

DJK

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

 

DTK

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 

DEU

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)

 

DKE

Diploma Kejuruteraan Elektronik

 

DEP

Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)

 

DIT

Diploma Teknologi Maklumat

 

DKM

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 

DAD

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

 

DJL

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

 

DTP

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

 

DPU

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

 

DPT

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)

 

DMP

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)

 

DMK

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

 

DMT

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)

 

DMB

Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

 

DEM

Diploma Kejuruteraan Mekatronik

 

DRG

Diploma Reka Bentuk Grafik

 

DRI

Diploma Reka Bentuk Industri

 

DKP

Diploma Kejuruteraan Perkapalan

 

DTM

Diploma Teknologi Makanan

 

DAT

Diploma Akauntansi

 

DIN

Diploma Insurans

 

DKB

Diploma Kewangan dan Perbankan

 

DPR

Diploma Pemasaran

 

DPP

Diploma Pengajian Perniagaan

 

DPM

Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)

 

DPA

Diploma Perniagaan Antarabangsa

 

DPI

Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)

 

DSK

Diploma Sains Kesetiausahaan

 

DHK

Diploma Pengurusan Hotel dan Katering

 

DUP

Diploma Pengurusan Pelancongan

 

DFP

Diploma Rekaan Fesyen dan Pakaian

 

 

 

 

 

 

Bahagian

E01

Sijil Perguruan Asas (sebelum 1996)

Pendidikan Guru

 

 

Kementerian

E02

Diploma Perguruan Malaysia

Pelajaran Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

KUiTTHO

M01

Diploma Kejuruteraan Awam Serta Pendidikan

 

M02

Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan

 

M03

Diploma Kejuruteraan Mekanikal Serta Pendidikan

 

M04

Diploma Teknologi Kejuruteraan Awam

 

M05

Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik

 

M06

Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

 

M07

Diploma Teknologi Maklumat

 

 

 

KUKTEM

J01

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektrik Industri)

 

J02

Diploma Kejuruteraan Kimi (Loji Proses)

 

J03

Diploma Sains Komputer

 

J04

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 

J05

Diploma Kejuruteraan Awam

 

 

 

KUTKM

N01

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK

 

N02

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 

N03

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

 

N04

DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN

 

N05

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 

 

 

 

 

 

Akademi Laut

R01

Diploma Pengajian Nautika

Malaysia (ALAM Melaka)

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademi Laut

R02

Diploma Kejuruteraan Marin

Malaysia (ALAM Terengganu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Akedemi Rekabentuk

R03

Diploma in Advertising Design

Komunikasi Pertama

R04

Diploma in Multimedia Design

 

R05

Diploma in Illustration

 

R06

Diploma in Digital Animation

 

 

 

 

 

 

Asia Pasific University

R07

Diploma in Business With Information Technology

College Of Technology And

 

 

Innovation (Asia Pacific UCTI

 

 

Bukit Jalil)

 

 

 

 

 

 

 

 

INPENS International College

Y01

Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 

Y02

Diploma Pengajian Perniagaan

 

Y03

Diploma Kejuruteraan Elektronik

 

Y04

Diploma Kejuruteraan mekatronik

 

 

 

 

 

 

Institut Astin

Y05

Diploma Pengurusan

 

 

 

 

 

 

Institut Hasani

Y06

Diploma Kejuruteraan Komputer

 

 

 

 

 

 

Institut Hospitaliti YPJ

Y07

Diploma Pengurusan Hotel (Hospitaliti)

 

Y08

Diploma Penyediaan Makanan dan Kulinari

 

 

 

 

 

 

Institut I–System (Kuching)

Y09

Diploma Pentadbiran Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Institut Informatics (Kuching)

Y10

Diploma in Computer Studies

 

 

 

Institut Insaniah

Y11

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

Y12

Diploma Tahfiz Wal Qiraat

 

Y13

Diploma Teknologi Maklumat

 

Y14

Diploma Perakaunan

 

 

 

 

 

 

Institut Kejuruteraan Audio

Y15

Diploma Teknologi Audio

SAE

 

 

 

 

 

Institut Kemajuan Ikhtisas

Y16

Diploma Teknologi Maklumat

Pahang (IKIP3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Kota Melaka

Y17

Diploma Sains Komputer

 

 

 

 

 

 

Institut Latihan FTMS- ICL

Y18

Diploma in Computer Science

(Lebuh Ampang)

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Makanan Malaysia

Y19

Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan dan Restoran

 

Y20

Diploma seni kulinari

 

Y21

Diploma Pastri dan Bakeri

 

 

 

 

 

 

Institut Media Integratif

Y22

Diploma Komunikasi Visual

Malaysia

Y23

Diploma Pengajian Media

 

Y24

Diploma Penyiaran (Diploma in Broadcasting)

 

Y25

Diploma Produksi Multimedia

 

Y26

Diploma Pengurusan Penyiaran (Diploma in Broadcating

 

 

Management

 

Y27

Diploma Kewartawanan Integratif (Diploma in Integrative

 

 

Journalism)

 

 

 

 

 

 

Institut Megatech

Y28

Diploma in Electrical & Electronik Engineering

 

 

 

 

 

 

Institut Pengajian Tinggi

Y29

Diploma Usuludin

Islam Perlis

Y30

Diploma Al-Quran dan Hadis

 

 

 

 

 

 

Institut Pengurusan Teknologi

Y31

Diploma Pengurusan Maklumat (Diploma in Technology

Utara

 

Management)

 

 

 

 

 

 

Institut Perdagangan

Y32

Diploma in Business Administration

Sistematik Pulau Pinang

Y33

Diploma Pengajian Komputer

 

 

 

 

 

 

Institut Seni Lukis Malaysia

Y34

Diploma in Fine Art

(MIA)

Y35

Diploma in Graphic Design

 

Y36

Diploma in Music

 

Y37

Diploma in Textile & Fashion Design

 

Y38

Diploma Industrial Design

 

Y39

Diploma in interior Design

 

Y40

Diploma in Illustration

 

 

 

 

 

 

Institut Systematic (Klang)

Y41

Diploma in Accounting

 

Y42

Diploma in Business Administration

 

 

 

 

 

 

Institut Teknikal Mantissa

Y43

Diploma Teknologi Maklumat

 

 

 

 

 

 

Institut Teknikal Tinggi

Y44

Diploma in Manufacturing Engineering (Tool & Die Making)

Terengganu (TATI)

Y45

Diploma in Industrial Automation (Information Technology)

 

Y46

Diploma in Manufacturing Engineering (Tool & Die Design)

 

Y47

Diploma in Industrial Automation (Mechatronics)

 

Y48

Diploma in Manufacturing Engineering (Tool & Die Making)

 

Y49

Diploma in Manufacturing Engineering (Tool & Die Design)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi A.N.S

Y50

Diploma Sains Komputer

 

 

 

 

Institut Teknologi Ibnu Sina (INTIS)

Y51

Diploma Pengajian Islam

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y52

Diploma in Computing and Information Technology

Asia Pasifik (APIIT Bukit Jalil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y53

Diploma in Computing and Information Technology

Asia Pasifik (APIIT Kuala Lumpur)

Y54

Diploma in Business With Information Technology

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y55

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Ipoh)

Y56

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y57

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y58

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Johor Bahru)

Y59

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y60

Diploma Senireka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y61

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Klang)

Y62

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y63

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y64

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Kota Bharu)

Y65

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y66

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y67

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Kota Kinabalu)

Y68

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y69

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y70

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Kuantan)

Y71

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y72

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y73

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Muar)

Y74

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

Y75

Diploma Aplikasi Multimedia

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y76

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Seremban)

Y77

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y78

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Maklumat

Y79

Diploma Teknologi Maklumat

Cosmopoint (Sungai Petani)

Y80

Diploma Aplikasi Multimedia

 

Y81

Diploma Seni reka Grafik (Grafik Berkomputer)

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Pertama

Y82

Edexcl BTEC Higher National Diploma (HND) in Business

 

Y83

In Collaboration With Edexcel International, UK

 

Y84

BTEC HND in Information Technology

 

Y85

BTEC HND in Electrical and Electronics Engineering

 

Y86

BTEC HND in Mechanical Engineering

 

Y87

BTEC HND in Civil Engineering

 

Y88

BTEC HND in Construction (Quantity Surveying)

 

Y89

Diploma in Mechanical Engineering

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Y90

Diploma Pengurusan Perniagaan

Razak (ITTAR Alor Setar)

Y91

Diploma Teknologi Maklumat

 

Y92

Diploma Teknologi Maklumat

 

Y93

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

Y94

Diploma Perakaunan

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Z01

Diploma Perakaunan

Razak (ITTAR Johor Bharu)

Z02

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

Z03

Diploma Teknologi Maklumat

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Z04

Diploma Pengurusan Perniagaan

Razak (ITTAR Kota Bharu)

Z05

Diploma Perakaunan

 

Z06

Diploma Teknologi Maklumat

 

Z07

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Z08

Diploma Pengurusan Perniagaan

Razak (ITTAR Kuala Lumpur)

Z09

Diploma Perakaunan

 

Z10

Diploma Teknologi Maklumat

 

Z11

Diploma Teknologi Multimedia

 

Z12

Diploma Pentadbiran Rangkaian

 

Z13

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

Z14

Diploma Perakaunan

 

Z15

Diploma Teknologi Maklumat

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Z16

Diploma Perakaunan

Razak (ITTAR Perai)

Z17

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

Z18

Diploma Teknologi Maklumat

 

 

 

 

 

 

Institut Teknologi Tun Abdul

Z19

Diploma Seni Kulinari

Razak (ITTAR Petaling Jaya)

Z20

Diploma Pengurusan Hotel

 

Z21

Diploma Pengurusan Pelancongan

 

 

 

 

 

 

Institut Tinggi Fajar

Z22

Diploma Pengajian Perniagaan

 

 

 

 

 

 

KBU International College

Z23

BTEC HND in Electrical & Electronic Engineering

 

Z24

Diploma in Business Administration

 

 

 

 

 

 

KDU College (Pulau Pinang)

Z25

Diploma in Profesional Chef Training

 

Z26

Diploma in Mass Communication

 

Z27

Diploma International Hotel and Tourism Management

 

 

Secara kerjasama dengan International Hotel Management

 

 

Intitute, Switzerland (IMI)

 

Z28

Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering

 

 

 

 

 

 

Kolej Antarabangsa MSC

Z29

Diploma in performing Arts (Theatre)

 

 

 

 

 

 

Kolej Antarabangsa SIT

Z30

Diploma in Accountancy

(Klang)

Z31

Diploma in Computer Science

 

 

 

 

 

 

Kolej Bersatu Sarawak

Z32

Diploma in Business Management

 

Z33

Diploma in Civil Engineering

 

Z34

Diploma in Quantity Surveying

 

Z35

Diploma Electrical and Electronic Engineering

 

Kolej Binary

Z36

Diploma Komputer dan pengurusan

 

 

 

 

 

 

Kolej Chermai Jaya

Z37

Diploma in Multimedia Technology

 

Z38

Diploma Komunikasi (kawalselia USM)

 

Z39

Diploma Sains Komputer secara Kerjasama Dengan Universiti

 

 

Putra Malaysia (UPM)

 

Z40

Diploma Pembangunan Manusia secara kerjasama dengan

 

 

Universiti Putera Malaysia (UPM)

 

 

 

 

 

 

Kolej Damansara Utama

Z41

Diploma in Telecomunication and Computer Engineering

(Petaling Jaya)

Z42

Diploma in Hotel and Catering Management in collaboration

 

 

with International Hotel and Management Institute (IMI),

 

 

Switzerland

 

 

 

 

 

 

Kolej Damansara Utama

Z43

Diploma Of Sciences (Amerika University Program)

(Pulau Pinang)

Z44

Diploma in Electronics, Telecommunication and Computer

 

Z45

Engineering

 

Z46

Diploma in Computer Studies

 

Z47

Diploma Of Arts (American University Program)

 

 

 

 

 

 

Kolej Dar Al-Hikmah

Z48

Diploma Pengajian Syariah

 

Z49

Diploma Perakaunan

 

Z50

Diploma Psikologi

 

Z51

Diploma Kaunseling

 

Z52

Diploma Pengajian Islam (Muamalat)

 

 

 

 

 

 

Kolej Darul Hikmah

Z53

Diploma Usuluddin

 

 

 

 

 

 

Kolej Disted-Stamford

Z54

Diploma Pengajian Perniagaan

 

 

 

 

 

 

Kolej I-System (Johor Bahru)

Z55

Diploma Accounting & Finance

 

Z56

Diploma in Business Administration

 

 

 

 

 

 

Kolej IBMS (Bukit Mata)

Z57

Diploam in Business and Management

 

 

 

 

 

 

Kolej Ibukota Kinabalu

Z58

Diploma Sains Komputer

 

 

 

 

 

 

Kolej IKIP (Kampus 3)

Z59

Diploma Sains Komputer

 

Z60

Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi

 

Z61

Diploma Kejuruteraan Komputer

 

Z62

Diploma Perakaunan

 

Z63

Diploma Kewartawanan

 

Z64

Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan dan Kewangan)

 

Z65

Diploma Kejuruteraan Awam

 

Z66

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

 

Z67

Diploma Kejuruteraan Pembuatan dan Industri

 

 

 

 

 

 

Kolej IKIP (Kampus 5)

Z68

Diploma Pengurusan Institusi Islam

 

Z69

Diploma Kewangan Islam

 

 

 

 

 

 

Kolej Informatics (Kuala Lumpur)

Z70

Diploma in Computer Studies

 

 

 

 

 

 

 

Kolej Inpens

Z71

Diploma Kejuruteraan Elektronik

 

Z72

Diploma Kejuruteraan Mekatronik

 

Z73

Diploma Perakaunan

 

Z74

Diploma Teknologi Maklumat

 

Z75

Diploma Pengurusan Pentadbiran

 

 

 

 

 

 

Kolej Inti (Kota Kinabalu)

Z76

Diploma in Accounting

 

 

 

 

 

 

Kolej Inti (Sarawak)

Z77

Diploma in Civil Engineering

 

Z78

Diploma in Mechanical Engineering

 

Z79

Diploma in Computer Studies

 

 

 

 

 

 

Kolej Inti (Subang Jaya)

Z80

American Degree Transfer Program (Arts)

 

Z81

Diploma In Business Administration

 

Z82

American Degree Transfer Programme (Applied Science)

 

Z83

Diploma in Civil Engineering

 

Z84

Diploma in Mechanical Engineering

 

Z85

Diploma in Electrical & Electronic Engineering

 

Z86

Diploma in Information and Communication Technology

 

 

 

 

 

 

Kolej Inti Antarabangsa Pulau

Z87

Diploma in Accounting

Pinang

Z88

Diploma in Information Technology

 

Z89

Diploma in Electrical & Electronic Engineeirng

 

 

 

 

 

 

Kolej INTI Malaysia

Z90

Diploma In Electrical And Electronics Engineering

 

Z91

Diploma In Mechanical Engineering

 

Z92

Diploma In Civil Engineering

 

Z93

Diploma In Industrial Engineering

 

Z94

Diploma In Commerce

 

Z95

Diploma In Accounting & Finance

 

Z96

Diploma in Mechatronics Engineering

 

Z97

Diploma in Industrial Engineering

 

Z98

Diploma Kejuruteraan Awam

 

Z99

Diploma in Information and Communication Technology

 

 

 

 

 

 

Kolej Islam Antarabangsa

V01

Diploma Pentadbiran Perniagaan

 

V02

Diploma Teknologi Maklumat

 

V03

Diploma Sains Komputer

 

 

 

 

 

 

Kolej Islam Antarabangsa

V04

Diploma Al -Syariah

Sultan Ismail Petra (KIAS)

V05

Diploma Usuluddin

 

V06

Diploma Al-Dakwah Wal Qiadah

 

 

 

 

 

 

Kolej Islam Darul Ehsan

V07

Diploma Pengajian Islam (Syariah)

 

V08

Diploma Pengajian Islam Dengan Pendidikan

 

V09

Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)

 

V10

Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

 

V11

Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

 

V12

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)

 

V13

Diploma Perakaunan

 

V14

Diploma Pengurusan Perniagaan

 

V15

Diploma Pengurusan Sumber Manusia

 

V16

Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)

 

V17

Diploma Ekonomi

 

 

 

Kolej Islam Darul Ridzuan

V18

Diploma Teknologi Maklumat

 

V19

Diploma Bahasa Dan Kesusasteraan Arab

 

V20

Diploma Perbankan Dan Kewangan Islam

 

V21

Diploma Usuludin

 

V22

Diploma Syariah Islamiyyah

 

V23

Diploma Perakaunan

 

 

 

 

 

 

Kolej Islam Johor

V24

Diploma Pengajian Islam (Ekonomi Islam)